X-Men Rogue cosplay by Ryoko Demon

X-Men rogue cosplay by Ryoko-demon